26 mayo 2011

Prfesentació del llibre Arquitectura Rural Valenciana al Col·legi d´Arquitectes de Catalunya

Día 5 d´Abril a les 19,30 hores - Saló d´Actes del Col·legi
Luis Comeron- Degá del Col·legui presentará l´Acte
ponents: Joan F. Mirea - Escriptor
Jeroni Moner - Arquitecte
Salvador Tarragó - Arquitecte i membre de la Plataforma SOS Monuments
Joan Maluquer - President de la Fundació Mas i Terra
i el autor del Llibre Miquel del Rey

No hay comentarios:

Publicar un comentario